top of page
Operatoren

Download hier de PDF met deze informatie.

Download the English version with this information.

De operator

Het gebruik van het woord operator mag dan wel van land tot land verschillen, uiteindelijk komt het op hetzelfde neer: het is een juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de vlucht. Dat kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn.

 

Een "operator" bestaat uit meerdere elementen: 

  1. een goedgekeurde drone,

  2. een gebreveteerde dronepiloot,

  3. een aanvaard of goedgekeurd operationeel handboek.

 

Sommige landen wijken af van deze samenstelling.

 

Verantwoordelijkheden van de operator

Droneoperatoren staan in voor veilige operaties in luchtwaardige omstandigheden. Bijgevolg moeten zowel drone(s) als operator(en) voldoen aan de vereiste standaarden en normen om ongevallen te vermijden.

 

Goedkeuring

De nationale luchtvaartautoriteit geeft uiteindelijk haar fiat om droneoperaties te mogen uitvoeren conform de nationale wetgeving.

EuroUSC-Benelux BV draagt haar steentje bij door verschillende diensten aan te bieden die helpen deze goedkeuring te behalen.

 

Bewijs van bevoegdheid

Elke piloot moet over de nodige kwalificaties beschikken die het luchtvaartuig (MTOM>150kg) en hun type operaties vereisen: 


 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan een bewijs van bevoegdheid halen via één van onze erkende scholen.

Afhankelijk van de nationale wetgeving bestaan er nog andere mogelijkheden om droneoperaties te mogen uitvoeren. Het attest voor een Klasse 2-operatie in België of een bewijs van bekwaamheid conform de minidroneregeling voor de ROC-Light zijn hier 2 voorbeelden van.

 

Je kan als kandidaat eveneens beroep doen op één van onze erkende scholen om een bewijs van bekwaamheid te behalen.

 

Luchtwaardigheid van de drone

Een drone die ingezet wordt voor de hoogste operationele kwalificatie (ROC (NL) of Klasse 1a (BE)) moet voldoen aan een aantal “luchtwaardigheidsnormen” die kunnen variëren van land tot land.  De eisen die aan de documentatie gesteld worden daarentegen, zijn uniform. 

 

EuroUSC Benelux BV heeft de nodige kwalificatie om een drone te mogen keuren. Je leest hierover meer op onze website onder het thema "Dronekeuringen".

 

Operationeel Handboek

Erkende operatoren moeten over een geschikt operationeel systeem en veiligheidssysteem beschikken voor het type operaties die zij uitvoeren. In de meeste gevallen zijn deze eenvoudig toe- en aanpasbaar. 

Elke operator heeft zo zijn eigen noden. EuroUSC-Benelux BV is betrokken bij een heel aantal innovatieve projecten die vooruitgang mogelijk moeten maken.

EuroUSC-Benelux BV leest het operationeel handboek na en geeft opmerkingen waar nodig. Deze aanpassingen dragen nog steeds bij tot een verbeterde verwerking van de handboeken bij de nationale luchtvaartautoriteiten.

Veiligheidsmanagement behoort intussen tot één van de kernvoorwaarden om operaties mogelijk te maken voor zowel de regulatoren als de klanten.

Veiligheid vereist een grondige kennis van de organisaties, hun luchtvaartuigen, personeel en type operaties. Dankzij dit inzicht kunnen rationele argumenten de veiligheid garanderen bij operaties die anders geen toelating of uitzondering zouden hebben gehad.

bottom of page